Trong những năm qua, công tác quản lý chất thải rắn đã được tỉnh Đồng Nai quan tâm chỉ đạo, nhất là đối với nhiệm vụ về quy hoạch, thu hút các nhà đầu tư, xử lý chất thải tồn lưu tại các bãi rác tạm, thực hiện thí điểm về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa…
 
Qun lý cht ch ngun thi
 
Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, chất thải rắn phát sinh mỗi ngày là 2.750 tấn. Trong đó, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 1.569 tấn/ngày (chiếm 57%), chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh khoảng 1.036 tấn/ngày (chiếm 38%), chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh 145 tấn/ngày (chiếm 5%). Qua tổng hợp hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH của các đơn vị, toàn tỉnh hiện có 1.355 chủ nguồn thải.
 
 
Xử lý chất thải rắn ở Đồng Nai
 
 
Ông Nguyễn Ngọc Thường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cho biết, để kiểm soát các chủ nguồn thải, Sở đã tăng cường công tác quản lý các chủ nguồn thải được thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT, ngày 14/4/2011, của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý CTNH, quy định cụ thể về các hoạt động liên quan đến việc phòng ngừa, giảm thiểu, phân định, phân loại, tái sử dụng trực tiếp, lưu giữ tạm thời, vận chuyển và xử lý CTNH.
 
Bên cạnh đó, Sở cũng đã đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra trách nhiệm quản lý chất thải nguy hại được duy trì thực hiện hằng năm, nhất là đối với các chủ nguồn thải có khối lượng phát sinh lớn và được lồng ghép vào các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Sở như: Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các doanh nghiệp.
 
Hiện Sở đang triển khai nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn và khai thác đá xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, trong đó, sẽ hướng dẫn, hỗ trợ, chuyển giao cho các chủ nguồn thải chất thải nguy hại và chủ hành nghề quản lý chất thải nguy hại sử dụng công cụ hỗ trợ kê khai, trao đổi thông tin trực tuyến về quản lý chất thải rắn, lắp đặt thiết bị GPS trên các phương tiện vận chuyển chất thải của chủ hành nghề quản lý chất thải do UBND tỉnh cấp nhằm theo dõi, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm. Hiện nay, đang chuẩn bị vận hành thử nghiệm, dự kiến trong 2014 sẽ chính thức đưa vào sử dụng phần mềm theo dõi hành trình thu gom, vận chuyển và kê khai chất thải trực tuyến bằng hệ thống định vị GPS.
 
Tăng cường qun lý  cht thi nguy hi
 
Qua thống kê có 72 cơ sở có chức năng hành nghề quản lý CTNH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó có 22 đơn vị đang thực hiện thu gom, xử lý chất thải (20 cơ sở do Tổng cục Môi trường cấp phép và 2 cơ sở do UBND tỉnh cấp phép). Cùng với sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trong hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn đã góp phần làm tăng đáng kể tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải.
 
Theo ông Nguyễn Ngọc Thường, với quyết tâm của tỉnh là bảo vệ môi trường đồng thời với tăng trưởng phát triển kinh tế, các năm qua, tỉnh đã tăng cường công tác quản lý CTNH, đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc thu gom xử lý CTNH tại Đồng Nai do các đơn vị ngoài tỉnh thực hiện là chủ yếu (chiếm 62% khối lượng chất thải được thu gom), chủ yếu do các chủ hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM và Tây Ninh, do vậy công tác giám sát của địa phương đối với các đơn vị này gặp không ít khó khăn; các vi phạm trong lĩnh vực quản lý chất thải còn nhiều, nhất là các hành vi đổ trộm chất thải và đổ chất thải không đúng quy định gây ô nhiễm, gây bức xúc trong nhân dân. Từ đầu năm đến nay, đã xử lý vi phạm hành chính đối với 67 trường hợp với tổng số tiền xử phạt trên 2,1 tỷ đồng.
 
Quy hoch qun lý cht thi rn  tm nhìn đến 2025
 
Theo Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 3/11/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, toàn tỉnh có 9 khu xử lý chất thải với tổng diện tích đất sử dụng hơn 430 ha, trong đó có 5 khu (Xuân Mỹ, Vĩnh Tân, Bàu Cạn, Quang Trung và Tây Hòa) có chức năng xử lý CTNH.
 
Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành quyết định 2379/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong đó có việc cấp mới, gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, vận chuyển, tiêu hủy CTNH; cấp mới hoặc điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã chủ động xây dựng và áp dụng quy trình “một cửa” theo quyết định nói trên của UBND tỉnh và đến ngày 29/6/2012 đã phân cấp cho Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH, nhằm rút ngắn thời gian xử lý đối với thủ tục này.
 
Ông Nguyễn Ngọc Thường nhận định, qua triển khai, đến nay tất cả các khu xử lý chất thải theo quy hoạch của tỉnh đều đã có nhà đầu tư. Có 8 dự án tại 7 khu Trảng Dài, Tây Hòa, Phú Thanh, Túc Trưng, Quang Trung, Xuân Mỹ và Vĩnh Tân đã đi vào hoạt động, đang tiếp nhận chất thải.
 
Hiện chỉ còn 2 khu xử lý đang triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng để tiếp nhận chất thải trong năm 2014. Qua đó, góp phần xử lý chất thải của địa phương với tỷ lệ thu gom, xử lý đối với chất thải rắn thông thường, gồm chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp không nguy hại, đạt 95% so với khối lượng phát sinh; đối với CTNH đạt tỷ lệ 87%.
 
Song song đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tập trung hoàn thành xử lý 16 bãi rác tạm do Sở chủ trì xử lý trong năm 2014; hoàn thành xử lý các bãi rác tạm trên địa bàn thị xã Long Khánh và tiếp tục xử lý các bãi rác Bàu Cạn, Trảng Bom, Thống Nhất…; tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ đầu tư và đưa vào hoạt động các khu xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải nguy hại theo quy hoạch với công nghệ hiện đại, hạn chế tối đa việc xử lý bằng phương pháp chôn lấp.
 
Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã và đang duy trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn 6 phường của thành phố Biên Hòa, đồng thời triển khai nhân rộng thực hiện trên địa bàn cấp huyện và thị xã Long Khánh. Để tạo điều kiện cho địa phương thuận lợi trong quá trình mua sắm trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt, Quỹ Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã hỗ trợ các hợp tác xã, đơn vị thu gom vay vốn với giá ưu đãi từ Quỹ để đầu tư trang thiết bị, với tổng kinh phí 9,3 tỷ. Đến nay, 11/11 huyện của Đồng Nai đã đồng bộ triển khai thí điểm thực hiện nhiệm vụ phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn của Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, với tổng kinh phí thực hiện 9,6 tỷ đồng.
 
Theo TN&MT
 
Giải pháp quản lý chất thải rắn đạt hiệu quả
Ông Nguyễn Ngọc Thường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cho biết, để công tác quản lý chất thải rắn ở Đồng Nai đạt được hiệu quả như mong đợi, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tăng cường phổ biến quy định Nhà nước về trách nhiệm quản lý CTNH thông qua nhiều hình thức (như website/trang thông tin điện tử của cơ quan chức năng, mở các chuyên mục trên báo, đài…); đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hỗ trợ, tập huấn nghiệp vụ cơ bản, nhằm giúp doanh nghiệp và các nhân viên chuyên trách hiểu rõ hơn các quy định pháp luật về quản lý CTNH nói riêng và chất thải nói chung; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý CTNH, xây dựng phần mềm chuyên dụng trong cập nhật, theo dõi quản lý CTNH; hướng dẫn việc triển khai đăng ký, kê khai chứng từ CTNH, báo cáo quản lý CTNH trực tuyến..., tạo thuận tiện trong tổng hợp, báo cáo và trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý, các chủ nguồn thải.
Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc các chủ dự án đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào vận hành các khu xử lý chất thải theo đúng quy hoạch đáp ứng được khối lượng, chủng loại chất thải phát sinh trên địa bàn tỉnh; nâng cao ý thức về tác hại và hiệu quả của việc quản lý CTNH trong nhân dân, để qua đó cùng với cơ quan chức năng thực hiện công tác giám sát, phát hiện kịp thời các vi phạm về quản lý chất thải nguy hại của các cơ sở sản xuất; tăng cường hiệu quả phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường do CTNH gây ra; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát trách nhiệm của chủ nguồn thải CTNH và trách nhiệm của chủ hành nghề quản lý CTNH trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy CTNH; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng về bảo vệ môi trường trong việc giám sát CTNH; thường xuyên rà soát các quy định có liên quan đối với việc quản lý CTNH để kịp thời báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc sửa đổi, bổ sung các nội dung bất cập trong công tác quản lý, từ đó từng bước hoàn thiện việc quản lý CTNH tại địa phương.