Đơn vị thành viên
Bất động sản Ksland

Bất động sản Ksland http://www.ksland.vn
Hỗ trợ trực tuyến
skypefamily


vmpec2009

Nick YM: vmpec2009
Mobile: 024 6267 1919; 0913 519058; 0936 613768

Video giới thiệu
Quảng cáo
ggg
GGG
MT
Sản phẩm độc quyền
Lò đốt rác không cần nhiên liệu

Lò đốt rác không cần nhiên liệu
Lò đốt rác không cần nhiên liệu

Lò đốt rác không cần nhiên liệu
Lò đốt rác không cần nhiên liệu

Lò đốt rác không cần nhiên liệu
Lò đốt rác không cần nhiên liệu

Lò đốt rác không cần nhiên liệu
Lò đốt rác không cần nhiên liệu

Lò đốt rác không cần nhiên liệu
Thống kê truy cập
 176 Trong ngày
 2.288 Trong tuần
 7.287 Trong tháng
 12.588 Cả năm
 12.588  Tổng lượt xem
6 Đang online

05 Quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Hà Nội

(07:45:27 PM, 27/09/2014) 

 

Đây là quy định được ban hành theo Thông tư số 51/2014/TT-BTNMT mới đây của Bộ Tài nguyên & Môi trường.

 

Theo đó, Thông tư này quy định rõ 05 quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Hà Nội bao gồm: Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội (Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp của các nguồn thải nằm trên địa bàn Hà Nội khi phát thải vào môi trường không khí); Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội (Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp của các nguồn thải trên địa bàn Hà Nội khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải); Quy chuẩn về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội (Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp và sản xuất xi măng của các nguồn thải nằm trên địa bàn Hà Nội khi phát thải vào không khí); Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp dệt may trên địa bàn Thủ đô Hà Nội (quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp dệt may có nguồn thải nằm trên địa bàn Hà Nội khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải); Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy trên địa bàn Thủ đô Hà Nội (Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp giấy và bột giấy của các nguồn nước thải nằm trên địa bàn Hà Nội khi thải vào nguồn tiếp nhận nước thải).

Việc tổ chức thực hiện này được áp dụng thực hiện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và có hiệu lực từ ngày 01/7/2017 đối với các cơ sở đang hoạt động, từ ngày 01/01/2015 đối với các cơ sở xây dựng mới (phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường sau ngày 01/01/2015).

Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện các Quy chuẩn này, trường hợp các tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn trong Quy chuẩn này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo tiêu chuẩn mới.

Theo Monre.

Đối tác và Khách hàng
Thiết kế bởi Aptech IT