Đơn vị thành viên
Bất động sản Ksland

Bất động sản Ksland http://www.ksland.vn
Hỗ trợ trực tuyến
skypefamily


vmpec2009

Nick YM: vmpec2009
Mobile: 024 6267 1919; 0913 519058; 0936 613768

Video giới thiệu
Quảng cáo
ggg
GGG
MT
Sản phẩm độc quyền
Lò đốt rác không cần nhiên liệu

Lò đốt rác không cần nhiên liệu
Lò đốt rác không cần nhiên liệu

Lò đốt rác không cần nhiên liệu
Lò đốt rác không cần nhiên liệu

Lò đốt rác không cần nhiên liệu
Lò đốt rác không cần nhiên liệu

Lò đốt rác không cần nhiên liệu
Lò đốt rác không cần nhiên liệu

Lò đốt rác không cần nhiên liệu
Thống kê truy cập
 174 Trong ngày
 2.286 Trong tuần
 7.285 Trong tháng
 12.586 Cả năm
 12.586  Tổng lượt xem
4 Đang online

1.450 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2014

(22:40:38 PM, 14/10/2014)   
 

 
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp

 
Đó là báo cáo về tổng chi ngân sách sự nghiệp môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Phiên họp toàn thể lần thứ 9 do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức tại TP.HCM vào ngày 14/10.

Các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ đã có các báo cáo với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ, ngân sách cho khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015. Phiên họp do Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển (bìa trái) trình bày về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển đã trình bày về tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2014. Theo đó, các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Chính phủ phân công đã tập trung xây dựng, ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường của ngành; xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường, các quy định, hướng dẫn bảo vệ môi trường của ngành; duy trì, đảm bảo hoạt động thường xuyên của hệ thống quan trắc môi trường quốc gia theo Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg; quản lý, theo dõi, đánh giá tình hình và hỗ trợ các địa phương thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, Quyết định số 1788/QĐ-TTg và các dự án xử lý điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, bước đầu triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35/2013/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường… với tổng ngân sách chi cho sự nghiệp môi trường Trung ương là 1.450 tỷ đồng.

Quang cảnh Phiên họp toàn thể lần thứ 9

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cũng đã trình bày về phương hướng nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2015. Theo đó, các Bộ, ngành sẽ tập trung xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường do Bộ, ngành chủ trì thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường ở những điểm nóng, bức xúc, trong đó tập trung xử lý các cơ sở công ích gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; xử lý ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt ở các lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy, hệ thống sông Đồng Nai, nơi phát sinh dịch bệnh; xử lý chất thải rắn ở các đô thị, khu công nghiệp, xử lý ô nhiễm môi trường các làng nghề, khu dân cư tập trung; đánh giá tình hình ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường trong phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực; xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường quốc gia; hệ thống thông tin cảnh báo môi trường cộng đồng; quan trắc môi trường từ hoạt động của ngành, lĩnh vực quản lý; bảo đảm hoạt động của mạng lưới quan trắc môi trường theo Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý… với tổng nhu cầu đăng ký sử dụng nguồn vốn sự nghiệp môi trường năm 2015 trên 2.255 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay Chính phủ vẫn chưa có kinh phí cụ thể cho ngân sách sự nghiệp môi trường, do vậy Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến đề nghị tổng kinh phí năm 2015 là 1.800 tỷ đồng và sẽ ưu tiên bố trí vốn đối với các dự án chuyển tiếp từ các năm trước.

Kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các Bộ cần đổi mới căn bản và toàn diện trong các lĩnh vực đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường; sử dụng nguồn lực tài chính, ngân sách đạt hiệu quả cao hơn, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia... hoàn thiện các báo cáo gửi Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường xem xét trước ngày 20/10 tới.

Dr. Việt/VMPEC Theo Monre

Đối tác và Khách hàng
Thiết kế bởi Aptech IT