Đơn vị thành viên
Bất động sản Ksland

Bất động sản Ksland http://www.ksland.vn
Hỗ trợ trực tuyến
skypefamily


vmpec2009

Nick YM: vmpec2009
Mobile: 024 6267 1919; 0913 519058; 0936 613768

Video giới thiệu
Quảng cáo
ggg
GGG
MT
Sản phẩm độc quyền
Lò đốt rác không cần nhiên liệu

Lò đốt rác không cần nhiên liệu
Lò đốt rác không cần nhiên liệu

Lò đốt rác không cần nhiên liệu
Lò đốt rác không cần nhiên liệu

Lò đốt rác không cần nhiên liệu
Lò đốt rác không cần nhiên liệu

Lò đốt rác không cần nhiên liệu
Lò đốt rác không cần nhiên liệu

Lò đốt rác không cần nhiên liệu
Thống kê truy cập
 32 Trong ngày
 1.023 Trong tuần
 1.023 Trong tháng
 14.257 Cả năm
 14.257  Tổng lượt xem
3 Đang online

Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn

 
 
 

CôngThương - Mục tiêu của Chính phủ là phấn đấu tới năm 2050, tất cả các loại chất thải rắn phát sinh đều được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý triệt để bằng những công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và hạn chế khối lượng chất thải rắn phải chôn lấp đến mức thấp nhất. Để thực hiện mục tiêu này, ngày 17/12/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được với quan điểm quản lý tổng hợp chất thải rắn là trách nhiệm chung của toàn xã hội

Theo đó, việc quản lý chất thải rắn sẽ thực hiện nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải trả tiền". Cụ thể, quản lý chất thải rắn phải được thực hiện theo phương thức tổng hợp, nhằm phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải tại nguồn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tăng cường tái sử dụng, tái chế để giảm khối lượng chất thải phải chôn lấp. Tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường có trách nhiệm đóng góp kinh phí, khắc phục, bồi thường thiệt hại.

Chiến lược cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2025, 100% các đô thị có công trình tái chế chất thải rắn thực hiện phân loại tại hộ gia đình; 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị, 100% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại và nguy hại, 90% tổng lượng chất thải rắn xây dựng đô thị và 90% lượng chất thải rắn phát sinh tại các điểm dân cư nông thôn được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. Lượng túi nilon sử dụng tại các siêu thị và trung tâm thương mại sẽ giảm 85% so với năm 2010. Giải pháp quan trọng để đạt được các mục tiêu trên là phải phòng ngừa và giảm thiểu phát sinh chất thải rắn; thúc đẩy phân loại chất thải rắn tại nguồn; đẩy mạnh thu gom và vận chuyển chất thải rắn; tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải...

Để có quy hoạch chiến lược nhằm quản lý chất thải rắn, Chính phủ chỉ đạo sẽ lập và thực hiện quy hoạch xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn cho các vùng kinh tế của cả nước. Tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ lập và thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn; trong đó, xây dựng và thực hiện quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn tới tận phường, xã. Đồng thời, xây dựng các giải pháp về hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và cơ chế chính sách về quản lý chất thải rắn; thiết lập cơ sở dữ liệu và hệ thống quan trắc dữ liệu về chất thải rắn toàn quốc; thúc đẩy nghiên cứu khoa học và một biện pháp hết sức quan trọng là tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Xây dựng và thực hiện các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích tham gia vào các hoạt động phân loại tại nguồn, giảm thiểu, tái chế tái sử dụng chất thải rắn, hạn chế sử dụng túi nilon, không đổ rác bừa bãi...

Đưa giáo dục môi trường vào các cấp học; thực hiện các hoạt động thí điểm, các sáng kiến giúp quản lý chất thải rắn tốt hơn. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2025 sẽ có 10 chương trình thực hiện chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn được hoàn thành. Quỹ tái chế chất thải rắn cũng sẽ được thành lập nhằm hỗ trợ cho các hoạt động giảm thiểu và tái chế chất thải rắn. Đồng thời, huy động mọi nguồn vốn đầu tư cho công tác quản lý chất thải rắn, tìm kiếm hỗ trợ từ các nguồn vốn ODA...

Khánh Ngọc

Đối tác và Khách hàng
Thiết kế bởi Aptech IT